Đại hội Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019

(4/17/2017 2:12:49 PM)
 
Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2017, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Tham dự đại hội có đồng chí Đoàn Thanh Bình, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Huỳnh Châu Yên, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Cụm đoàn 3 trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh (đơn vị kết nghĩa) cùng với 25 đoàn viên Chi đoàn Sở.

 Đại biểu đã tập trung nghiên cứu thảo luận đóng góp các văn kiện trình tại đại hội: Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 -2017, Phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2019; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2017; Văn kiện Đại hội đoàn cấp trên; đồng thời, biểu quyết các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2017 – 2019.

          Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019, gồm 05 đồng chí, đồng chí Huỳnh Anh Huy đắc cử Bí thư Chi đoàn; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên gồm 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết. 

                                                                                                                                                                                                                                           NTT