Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ năm 2016

(1/16/2017 8:37:44 AM)
 
Chiều ngày 12/01/2017, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ năm 2016, với sự tham dự hội nghị của đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

 Tại hội nghị, Đảng ủy Sở báo cáo: tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ năm 2016 và Chương trình công tác năm 2017; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2016; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Ngoài ra, Đảng ủy cũng triển khai quán triệt đến toàn thể đảng viên Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nhìn chung, hầu hết đảng viên đều thống nhất cao với các báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận, UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề nghị trong năm 2017 Đảng ủy cần tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của từng đảng ủy viên tham gia lãnh đạo điều hành hoạt động của Đảng bộ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, quan tâm hơn đến công tác kiểm tra giám sát thường xuyên tại đơn vị, sớm có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy trao tặng giấy khen cho 01 chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và 04 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  NTT