Khai giảng khóa đào tạo “Quản trị cơ bản hệ điều hành CentOS”

(10/18/2016 10:56:37 AM)
 
Sáng ngày 17/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ và Đào tạo ROBUSTA khai giảng lớp đào tạo “Quản trị cơ bản hệ điều hành CentOS” cho gần 40 công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin ở các Sở, Ban, Ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 Thời gian khóa đào tạo đến 21/10/2016. Các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành về: Cài đặt CentOS và quản lý gói cài đặt; Sử dụng giao diện dòng lệnh trên CentOS; Cài đặt và quản trị các dịch vụ cơ bản trên CentOS như web service, DHCP từ đó phát triển cài đặt các dịch vụ mạng cho môi trường tại đơn vị; Bảo mật máy chủ CentOS cơ bản với iptables được cung cấp sẵn theo hệ điều hành CentOS; Theo dõi, kiểm tra được các tiến trình hoạt động bên trong CentOS từ đó đánh giá hệ thống, xử lý các sự cố liên quan; Hiểu và vận hành được hệ thống máy chủ CentOS, quản trị người dùng và cấu trúc thư mục bên trong; Tạo nền tảng cho học viên phát triển theo hướng mã nguồn mở (Open Source) cũng như theo hướng Linux.

 

 

 

Yến Nhi