Phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016

(9/30/2016 8:29:06 AM)
 
Sáng ngày 28/9, tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2016 với chủ để “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, đại diện Hội Khuyến học Việt Nam, Vụ Thư viện và đại diện 40 tỉnh, thành phố tham dự lễ khai mạc.

          Đây là hoạt động hằng năm được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát động. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

          Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu cho rằng, hoạt động này là điều kiện để các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập; từ đó, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng Đồng Tháp trở thành “địa phương học tập”.

          Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: Việc đọc sách có tác dụng biến đổi và hoàn thiện tư duy con người. Chúng ta có thể đọc sách in (sách giấy) hay sách điện tử; tuy nhiên, đọc sách in hay sách điện tử đều phải biết chọn lọc để tiếp thu, cần phải góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

          Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã cắt băng mở cửa thư viện dành cho người khuyết tật tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp; trao giải cuộc thi “Thử tài đánh máy” dành cho người khuyết tật. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cũng trao tặng thẻ đọc sách điện tử cho thư viện các trường học của tỉnh Đồng Tháp./.

 

Ngọc Thủy