Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

(3/19/2020 9:50:59 AM)
 
Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

                                      Nguồn ncov.moh.gov.vn

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)