Sở Thông tin và Truyền thông tăng 7 hạng trong chỉ số cải cách hành chính

(2/24/2020 2:33:31 PM)
 
Chiều ngày 21/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố Kết quả Đánh giá DDCI; Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì hội nghị.

Kết quả bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ngành tỉnh cho thấy có 10/17 sở, ngành đạt mức tốt (từ 80% trở lên). Sở Y tế vượt lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ vươn lên 9 hạng để đứng thứ 2, thứ 3 trong bảng xếp hạng. Trong tổng số 17 sở, ngành tỉnh có 8 đơn vị có chỉ số tăng so với năm 2018, trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông tăng 7 bậc từ hạng 17 năm 2018 vươn lên hạng 10 năm 2019.

Chủ tịch Nguyễn Văn Dương yêu cầu trong năm 2020, mỗi cơ quan, đơn vị đều đăng ký những công trình, những việc làm cụ thể để cải tiến, đổi mới hiệu quả nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; trên tinh thần “Bớt nói suông, tăng làm thật”, từng cán bộ, công chức, viên chức dù ở vị trí nào cũng đều phải gương mẫu, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu./.

GEM

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)