Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương

(2/13/2020 2:46:37 PM)
 
Sáng nay, ngày 12 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử tổ chức Hội nghị trực tuyến với các BCĐ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương nhằm tổng kết đánh giá một năm triển khai Chính phủ điện tử.

Tại điểm cầu Đồng Tháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh chủ trì với sự tham dự của tất cả thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo.

Đến năm 2019, Đồng Tháp đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ như: đảm bảo 100% ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành được thực hiện ở tất cả các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và hoàn thành kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông quốc gia; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng là 100%; Hoàn thành xây dựng Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử tập trung, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trên phần mềm một cửa điện tử; tích hợp dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tra cứu thông tin, giám sát tình trạng giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp chức năng đăng nhập một lần (SSO) để thực hiện thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp; góp phần chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẽ dữ liệu (LGSP) hướng đến tích hợp và chia sẽ dữ liệu với Trung tương.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ điện tử đánh giá cao kết quả ban đầu đáng khích lệ trong xây dựng CPĐT; ví dụ, theo xếp hạng mới nhất của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Việt Nam đứng thứ 96/180, tăng 21 bậc so với năm ngoái (đứng vị trí 117); rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã tăng gấp đôi (đạt 10,7%); 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia,... Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam mới đứng thứ 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ về xây dựng CPĐT, đứng thứ 6/11 nước ASEAN. Thủ tướng cho rằng, có thể thấy một số nguyên nhân chủ yếu như cơ sở dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ, là khâu yếu, thấp điểm; một số khâu khác còn làm chậm, chưa đồng bộ, quyết tâm, nhiều nơi còn tình trạng “án binh bất động”.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh xây dựng Chính phủ điện tử là một trong các công việc lớn của đất nước. Chính phủ điện tử không phải một lúc làm xong được mà phải chia nhiều giai đoạn, có những giai đoạn quan trọng, trong đó, năm 2020 là năm nhiều thách thức, cần đưa ra những nhiệm vụ mới, giải pháp mới để năm 2020 thực hiện đạt kết quả tốt, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vào lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam./.

          GEM