Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Mua sắm hệ thống màn hình giám sát.

(12/27/2019 5:24:56 PM)
 

TÊN GÓI THẦU: Mua sắm hệ thống màn hình giám sát.

          Nội dung: Mua sắm hệ thống màn hình giám sát.

          Thuộc dự toán: Mua sắm hệ thống màn hình giám sát.

          Văn bản phê duyệt: 150/QĐ-STTTT ngày19/12/2019, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 1.199.660.000 đồng.

Giá trúng thầu: 1.168.000.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

 

Các tin cũ hơn: