Thông báo mời thầu: Mua sắm hệ thống màn hình giám sát

(12/10/2019 4:16:37 PM)
 

Nội dung: Mua sắm hệ thống màn hình giám sát.

Nguồn vốn: Kinh phí Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh còn thừa (sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh chưa phân bổ năm 2019).

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (qua mạng).

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 14 giờ 47 phút, ngày 09/12/2019 đến 14 giờ 30 phút, ngày 16/12/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí trên: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 16/12/2019

Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/12/2019.

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)