Danh sách sáng kiến cấp cơ sở

(10/14/2019 2:10:00 PM)
 

DANH SÁCH 
SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN NĂM 2018

STT

Tên Đề tài, Sáng kiến

Thực hiện đề tài, sáng kiến

Được công nhận

Họ và tên

Phân công

1

Phần mềm đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, cấp huyện

1. Đoàn Thanh Bình

2. Lê Thị Kim Loan

3. Huỳnh Thị Bích Ngọc

Chủ trì

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở

2

Thí điểm triển khai IPv6 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1. Đoàn Hùng Vũ

2. Đỗ Đức Thông

3. Nguyễn Quốc Vinh

Chủ trì

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở (Đề nghị Cấp tỉnh)

3

Nghiên cứu hệ thống giám sát mạng Zabbix

1. Lục Gia Hùng

2. Nguyễn Sơn Tùng

Chủ trì

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở

4

Ứng dụng Hội nghị truyền hình trực tuyến vào công tác đào tạo

1. Nguyễn Trung Trí

2. Huỳnh Anh Huy

3. Bùi Minh Thiện

Chủ trì

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở

5

Hệ thống báo cáo trực tuyến Đoàn khối các cơ quan Tỉnh

1. Đoàn Nguyễn Đăng Khoa

2. Huỳnh Anh Huy

3. Nguyễn Ngọc Duy

Chủ trì

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở

6

Giải pháp số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp – Hệ thống tác nghiệp

1. Nguyễn Ngọc Duy

2. Trần Phước Dư

3. Đoàn Nguyễn Đăng Khoa

Chủ trì

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở (Đề nghị Cấp tỉnh)

7

Nghiên cứu nâng cấp hệ thống Web Server IBM từ phiên bản Webshere application server 7.0 lên phiên bản Websphere application server 8.5

1. Nguyễn Phạm Thanh Tâm

2. Nguyễn Quốc Vinh

3. Nguyễn Phi Tân

Chủ trì

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở

8

Hành chính điện tử

1. Lê Trần Mỹ Dung

2. Lê Văn Phước

Chủ trì

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở

9

Giải pháp nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1. Nguyễn Thành Giang

2. Đỗ Đức Thông

3. Hồ Hồng Thẩm

4. Nguyễn Quốc Cường

Chủ trì

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở

10

Giải pháp truyền thanh cơ sở qua mạng di động mặt đất.

1. Huỳnh Thanh Sơn

2. Nguyễn Phúc Tâm

3. Lê Quang Hiệp

Chủ trì

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở (Đề nghị Cấp tỉnh)

11

Giải pháp nâng cao tỷ lệ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thông tin – Báo chí – Xuất bản sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3.

1. Nguyễn Ngọc Thủy

2. Nguyễn Thị Ngọc Hân

3. Nguyễn Thị Nhi

Chủ trì

Đồng thực hiện

Đồng thực hiện

Cấp cơ sở

 

 

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)