Tổ chức lớp tập huấn đào tạo, kiểm tra giám sát hệ thống thông tin

(6/27/2019 2:06:19 PM)
 
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-STTTT ngày 21/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân lực Công nghệ thông tin của tỉnh, sáng ngày 24/06/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đại học khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng Lớp tập huấn đào tạo, kiểm tra giám sát hệ thống thông tin tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

Cùng với sự phát triển Công nghệ thông tin trong thời đại 4.0, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, an toàn thông tin cũng được đặt ra rất sớm tại Việt Nam, đi đôi với các chủ trương, chiến lược phát triển công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Vai trò của an ninh thông tin ngày càng quan trọng nên việc đào tạo xây dựng nguồn lực đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước là vấn đề cấp thiết trong xây dựng và phát triển nguồn lực. .

Khóa tập huấn đào tạo, kiểm tra, giám sát hệ thống diễn ra 5 ngày từ ngày 26/6/2019 đến ngày 28/8/2019, với sự tham gia của Giảng viên Ths. Mang Thành Trung là chuyên gia về Quản trị hệ thống và an toàn thông tin đến từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng được đào tạo là công chức phụ trách công nghệ thông tin đến từ các Sở, ban, ngành và thành viên Đội ứng cứu sự cố mạng máy tính. Lớp tập huấn cung cấp cho học viên cách xây dựng giải pháp kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn hệ thống từ các công cụ và phần mềm nguồn mở để chủ động theo dõi, phân tích, phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn rủi ro, sự cố an toàn thông tin mạng.

           GEM

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)