Đào tạo, hướng dẫn lập trình cơ bản trên nền tảng blockchain

(6/27/2019 2:02:20 PM)
 
Cùng với định hướng phát triển công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn lập trình cơ bản về blockchain cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo giới thiệu công nghệ blockchain với các cơ quan, đơn vị để có bước nhìn tổng quan về ứng dụng công nghệ blockchain. Đối với lớp tập huấn này, sẽ đi vào tìm hiểu các giải pháp sử dụng công nghệ blockchain, cách thức ứng dụng công nghệ blockchain mang lại hiệu quả, nâng cao năng lực phát triển nguồn lực công nghệ thông tin của tỉnh.

            Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối, được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó. Thông tin trên Blockchain không thể bị thay đổi và chỉ được bổ sung thêm khi có sự đồng thuận của các nút trong hệ thống. Trong lĩnh vực bán lẻ hay nông nghiệp, blockchain sẽ phục vụ hiệu quả cho việc truy xuất nguồn gốc để biết rõ các sản phẩm, hàng hóa được nhập khẩu, sản xuất từ đâu.

 

Tại Đồng Tháp, nhờ công nghệ blockchain ứng dụng trong việc truy xuất nguồn gốc, khi cầm trên tay quả xoài của HTX Mỹ Xương - Đồng Tháp có gắn QR Code, người tiêu dùng có thể biết được quá trình sản xuất, phân phối, cách sử dụng của sản phẩm, thậm chí quả xoài đang chua ngọt thế nào, khi nào ăn thì vừa vị... Sắp tới, công nghệ blockchain sẽ được tiếp tục ứng dụng trong các ngành hàng chủ lực của tỉnh.

GEM

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)