Tập huấn về chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ HCC giai đoạn 3 và Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh

(6/26/2019 5:31:52 PM)
 
Ngày 26/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai đoạn 3 đối với Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phụ trách Bộ phận Một cửa của 12 huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức phụ trách Bộ phận Một cửa của cấp xã, lãnh đạo Bưu điện cấp huyện, nhân viên Bưu điện cấp huyện và cấp xã thực hiện Đề án ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung tập huấn: hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa điện tử, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; Quy trình chung trong thực hiện Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà theo yêu cầu của người dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các TTHC theo Mô hình thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với các TTHC về đất đai theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà theo yêu cầu của người dân thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã.

NQC

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)