Tập huấn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công

(5/7/2019 4:11:45 PM)
 

Để đáp ứng các quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Sở Thông tin và Truyến thông đã nâng cấp hệ thống Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

          Trong 3 ngày 07, 08 và 09/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) tổ chức 3 lớp tập huấn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công (sau khi nâng cấp) đối với cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành và nhân viên Bưu điện (theo đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).

          Lớp tập huấn được tổ chức dưới hình thức trực tuyến: điểm cầu tại Sở Thông tin và Truyền thông gồm các sở, ban, ngành tỉnh; điểm cầu tại cấp huyện gồm UBND, các phòng chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và nhân viên Bưu điện.

Đối tượng tập huấn: Công chức, viên chức Bộ phận một cửa, công chức, viên chức chuyên môn, lãnh đạo tham gia giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu điện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, viên chức văn phòng đất đai tỉnh, chi nhánh văn phòng đăng ký cấp huyện phụ trách xử lý hồ sơ đất đai; công chức phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

          Thông qua tập huấn, các công chức, viên chức sở ngành, địa phương và nhân viên bưu điện được cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công; cách tiếp nhận và quy trình xử lý hồ sở thủ tục hành chính theo những quy định mới của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP như việc đính kèm thành phần hồ sơ lên phần mềm, cách thức bổ sung hồ sơ, gia hạn hồ sơ, đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức và cơ quan đơn vị giải quyết thủ tục hành chính, Hỏi đáp – Góp ý kiến,…       

Song song đó, bộ phận kỹ thuật tiếp nhận phản hồi từ các đơn vị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng để hoàn thiện phần mềm ngày theo hướng tiện lợi, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

          Dự kiến thời gian vận hành chính thức phần mềm sau khi nâng cấp tiếp nhận hồ sơ vào ngày 29/5/2019./.

QC