Đại hội Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022

(4/2/2019 10:17:47 AM)
 
Ngày 28 tháng 3 năm 2019, tại hội trường Thư viện tỉnh, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội chi Đoàn Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2022. Ngoài các Đoàn viên Chi đoàn, Đại hội hân hạnh đón tiếp đại diện lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, 29 Chi đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh.

Năm 2019, Đoàn khối các cơ quan tỉnh chọn Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2019 – 2022. Với sự sáng tạo, đổi mới, tận dụng lợi thế về ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tổ chức Đại hội được Đoàn cấp trên đánh giá cao từ việc chuẩn bị tài liệu, nội dung, chương trình đến trang trí khánh tiết, điều hành đại hội,... tạo nhiều ấn tượng cho khách dự.

          Trong nhiệm kỳ 2016 - 2019, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Ban chấp hành Khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2019, cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Khóa V, nhiệm kỳ 2019 -2022, với 05 thành viên, gồm: Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 Ủy viên Ban Chấp hành.

          Phát biểu tại Hội nghị, Đảng ủy viên - Vũ Thị Thu Hường thay mặt Đảng ủy ghi nhận sự cống hiến của Chi đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở; yêu cầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế đã nêu trong đại hội, xây dựng các phong trào mang đậm dấu ấn, giữ vững phong trào để phát triển lớn mạnh hơn, tạo nhiều bức phá sáng tạo.

          Với khẩu hiệu “Gương mẫu, kỷ cương, bức phá”, các Đoàn viên Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

GEM