Trao đổi một số nội dung chủ yếu trong khảo sát và xây dựng kế hoạch thí điểm ngầm hóa mạng cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Sa Đéc

(2/27/2019 1:54:11 PM)
 
Chiều ngày 26/02/2019, tại Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Huỳnh Thanh Sơn cùng với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc Nguyễn Văn Hon tổ chức cuộc họp trao đổi một số nội dung chủ yếu trong khảo sát và xây dựng Kế hoạch thí điểm ngầm hóa mạng cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Sa Đéc; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Sa Đéc: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý Công trình công cộng, Công an, Quân sự, Điện lực, VNPT, Viettel, Mobifone, FPT, SCTV, VTVcap.

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, thống nhất: trong tháng 3/2019, Sở và thành phố phối hợp khảo sát thực tế, xác định tuyến đường, khu vực thí điểm ngầm hóa mạng cáp điện lực và cáp viễn thông để xây dựng Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

DDT