Tuyên truyền về phòng chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và tệ nạn mại dâm cho sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp

(12/12/2018 7:45:10 AM)
 
Những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp cả về quy mô, phương thức, thủ đoạn, tính chất và thành phần đối tượng phạm tội; đáng chú ý là tình hình phạm tội và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên rất đáng báo động.

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Đoàn thanh niên Chi đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tổ chức hoạt động giao lưu với sinh viên của Trường chuyên đề “ Tuyên truyền phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và tệ nạn mại dâm năm 2018”. Buổi tuyên truyền được tổ chức tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp với sự tham dự của 300 sinh viên.

Qua sự truyền đạt vừa cụ thể, sát với thực tiễn từ Đại tá Dương Anh Kiệt, Trưởng phòng Cảnh sát về điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh giúp cho các sinh viên hiểu được quy định của pháp luật liên quan đến cuộc sống, học tập của thanh thiếu niên, các hành vi, ứng xử trong thực tế vi phạm pháp luật nhưng do thiếu nhận thức, các thủ đoạn lừa đảo, truyền bá lôi kéo làm cho sinh viên nhận thức sai lệch về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến với nhiều hình thức phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi, ….

Buổi tuyên truyền mang lại nhiều lợi ít thiết thực cho sinh viên, nhằm định hướng đúng đắn về cách nhận thức hành vi, ứng xử của bộ phận sinh viên, trang bị những kỹ năng phòng chống trước các tệ nạn ma túy, mai dâm… và những thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu./.

BN