Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018

(11/29/2018 8:58:56 AM)
 
Ngày 28/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018. Lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến gồm: điểm cầu chính tại thành phố Cao Lãnh có hơn 120 đại biểu tham dự và 12 điểm cầu ở cấp huyện với hơn 1.500 đại biểu tham dự. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu – Chủ trì lớp tập huấn.

Công tác thông tin đối ngoại và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhằm thực hiện tốt Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin và là cơ hội để thông tin, quảng bá về hình ảnh, con người Đồng Tháp với bạn bè trong và ngoài tỉnh; đồng thời, góp phần ngăn chặn, phản biện, đấu tranh với những thông tin sai sự thật.

          Các đại biểu được cung cấp những nội dung cơ bản trong các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại, một số hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhu cầu đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, tình hình Biển Đông, tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; những quy định chủ yếu của pháp luật về báo chí, về tiếp cận thông tin và trang bị một số kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn của báo chí, xử lý khủng hoàng thông tin,... cho lãnh đạo, người phát ngôn của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

          Hội nghị được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế trong xử lý thông tin và khủng hoảng thông tin trên địa bàn tỉnh./.

Ngọc Hân