Thông báo mở lớp đào tạo triển khai DNSSEC

(10/24/2018 2:37:20 PM)
 

Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp thông báo tổ chức lớp đào tạo triển khai DNSSEC cho công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thời gian từ ngày 30/10/2018 đến ngày 02/11/2018, tại hội trường Bưu điện tỉnh Đồng Tháp (số 85, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Nội dung đào tạo: những kiến thức cơ bản về DNSSEC, lộ trình triển khai DNSSEC quốc gia.

  Báo cáo viên: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

 Học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

 Thông tin đăng ký, các cơ quan, đơn vị liên hệ Phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông từ nay đến trước ngày 29/10/2018. Chi tiết liên hệ ông Hồ Hồng Thẩm, điện thoại: 02773873996, email: hhtham@dongthap.gov.vn

Chương trình đào tạo: 

STT

Nội dung

1

Tổng quan về DNS

2

Tổng quan về phần mềm DNS

3

Giới thiệu về hệ thống LAB

4

Lab: Cấu hình BIND caching

5

Lab: Thực hành về DNS

6

Lab: Tạo zone file (cấu hình chuyển giao)

7

Cấu hình logging

8

TSIG (security)

9

Giới thiệu về DNSSEC

10

Các vấn đề bảo mật trong DNS

11

Thay đổi trong DNS khi áp dụng DNSSEC

12

DNSSEC: Tổng quan & các thành phần, bản ghi mới

13

Các thông số trong quá trình ký DNSSEC

14

Thiết kế hệ thống DNSSEC

15

Thực hành ký DNSSEC (Signing)

16

Lab: Manual rollover

17

Lab: Inline signing

18

Giới thiệu lộ trình triển khai DNSSEC quốc gia

19

Trao đổi, thảo luận

20

Kiểm tra

21

Bế mạc chương trình, trao chứng chỉ tham dự Lớp tập huấn.