Thông báo lịch phát sóng các chương trình quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp trên Kênh Truyền hình VTV4

(10/24/2018 10:18:16 AM)
 
Triển khai kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Đồng Tháp năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Lê Minh sản xuất 5 chương trình phóng sự, tài liệu tuyên truyền về Đồng Tháp.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo lịch phát sóng các chương trình truyền hình tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp trên Kênh Truyền hình VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh biết, đón xem. Cụ thể:

STT

Tên chương trình

Thời lượng (phút)

Phát sóng lần 1

Phát sóng lần 2

1

Đồng Tháp – Phát triển du lịch bền vững

26

21h30 – 22h00 ngày 03/11/2018

8h30 – 9h30

ngày 04/11/2018

2

Đồng Tháp – Bí ẩn hệ sinh thái ngập nước

28

21h30 – 22h00 ngày 05/11/2018

8h30 – 9h30

ngày 06/11/2018

3

Đồng Tháp đẩy mạnh phát triển nông sản

26

21h30 – 22h00 ngày 10/11/2018

8h30 – 9h30

ngày 11/11/2018

4

Đồng Tháp – Bước đột phá chuyển mình

15

4h30 – 5h00

ngày 15/11/2018

20h00 – 20h30 ngày 15/11/2018

5

Có một Đồng Tháp như thế

28

8h30 – 9h30

 ngày 19/11/2018

8h30 – 9h30

ngày 20/11/2018

NTT

Các tin cũ hơn: