Thông báo mời thầu gói thầu số 6: Mua sắm thiết bị phần cứng

(10/3/2018 9:02:42 AM)
 
Thuộc dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp

Nội dung: Mua sắm máy chủ, hệ thống lưu trữ, thiết bị chuyển mạch server switch, nâng cấp SAN switch và thiết bị tường lửa.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tập trung của Tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 01/10/2018 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 15/10/2018.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, số 12 Đường Trần Phú, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Số điện thoại: 0277 3873999, Fax: 00277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn

          Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 15/10/2018.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

Các tin cũ hơn: