Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban quý 3/2018

(10/2/2018 9:11:43 AM)
 
Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, chiều ngày 28/9/2018, Giám đốc Sở phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 3/2018, thành phần tham dự gồm có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Ban Chấp hành CĐCS và toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở.

         Hội nghị được lãnh đạo Sở, lãnh đạo Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính thông tin về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước của Sở quý 3/2018, tình hình sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 và Dự toán kinh phí năm 2019 (sau khi làm việc với Sở Tài chính); đại diện Ban Thanh tra Nhân dân thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2018. Hội nghị đã thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những tháng còn lại của năm.

          Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Huỳnh Thanh Sơn đề nghị công chức, nhất là công chức lãnh đạo phòng, tập trung triển khai nhiệm vụ quý 4/2018, rà soát lại nhiệm vụ của từng phòng, sớm có kế hoạch chi tiết triển khai, đặc biệt chú ý các dự án đầu tư của Sở đảm bảo tiến độ, hoàn thành chương trình công tác năm; chuẩn bị tốt cho việc tổng kết công tác quản lý nhà nước của ngành, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, quyết toán kinh phí năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Sở.

          Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Huỳnh Thanh Sơn đã trao quyết định thôi việc theo nguyện vọng cho ông Nguyễn Văn Nhỏ, Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

NTT