Chỉ đạo tuyên truyền Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

(8/31/2018 8:41:21 AM)
 
Triển khai Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho cơ quan báo chí trong tỉnh về thực hiện Đề án.

     Các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tích cực đưa tin, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân chủ trương của tỉnh về chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện tỉnh thực hiện, thời gian bắt đầu từ ngày 01/8/2018; tăng thời lượng đưa các tin tức, bài viết tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lộ trình thực hiện của Đề án, hướng dẫn quy trình, cách thức để nhân dân hiểu và thực hiện khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

       Theo lộ trình Đề án, tháng 10 năm 2018 triển khai giai đoạn 2 đến 04 huyện, thị xã và 23 xã, phường; trong năm 2019, việc chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện tỉnh sẽ triển khai ở các cơ quan hành chính còn lại ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã trong tỉnh./.

NTT