Lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, vận hành, khai thác hệ thống màn hình, bảng điện tử

(8/27/2018 6:34:53 PM)
 

Thực hiện "Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền bằng màn hình, bảng điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016 – 2020”, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai đầu tư, lắp đặt và đưa vào vận hành, khai thác các màn hình điện tử từ 24 – 32 m2 tại khu vực trung tâm thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự; 12 bảng điện tử tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hệ thống này được kết nối và quản lý tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý. Qua thời gian hoạt động, đến nay hệ thống vận hành ổn định, đảm bảo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh, đưa thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến người dân, được người dân đồng tình và đánh giá cao.

Nhằm bảo đảm an toàn và khai thác hiệu quả hệ thống màn hình, bảng điện tử, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Quy chế phối hợp quản lý, vận hành, khai thác hệ thống màn hình, bảng điện tử trên địa bàn tỉnh, để gửi lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các ngành, địa phương trong tỉnh từ nay đến ngày 6/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ trình UBND tỉnh ban hành để làm cơ sở thực hiện./.

Dự thảo chi tiết xem file đính kèm.    

                                                                                        NTT (Ảnh: sưu tầm internet)