Hội nghị Giao ban báo chí tháng 02 năm 2018

(3/12/2018 1:28:40 PM)
 
Sáng ngày 07/3/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02/2018, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên các cơ quan báo chí trong, ngoài tỉnh.

 

Trong tháng 02/2018, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Đồng Tháp; phát hành các chương trình, ấn phẩm mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới với nhiều nội dung đặc sắc, sinh động, hình thức thể hiện phong phú, đa dạng. Nhiều chương trình, bài viết được đầu tư công phu, chất lượng, nêu bật nỗ lực của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế của địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự, xã hội; An toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán; Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo đón Tết,...

          Tại hội nghị, các đại biểu được Lãnh đạo Bảo hiểm hội tỉnh thông tin định hướng tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018; Lãnh đạo Cục Thống kê cung cấp thông tin về kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 của tỉnh Đồng Tháp.

           Định hướng tuyên truyền tháng 3/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tiếp tục tuyên truyền các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nhất là những điểm mới trong Luật BHXH năm 2014, Luật BHYT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 của tỉnh Đồng Tháp; Kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và giảm nghèo bền vững; Chương trình khởi nghiệp; Phát triển du lịch và Tạo dựng hình ảnh địa phương; Tuyên truyền Tháng Thanh niên 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước” khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Các quy định của pháp luật về sử dụng và cung cấp thông tin trên mạng xã hội và các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 3 năm 2018.

Ngọc Hân