Triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018

(11/20/2017 2:56:04 PM)
 
Ngày 15/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về việc triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 – tỉnh Đồng Tháp với chủ đề là “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?”.

 Cuộc thi nhằm giúp học sinh rèn luyện và phát triển khả năng viết văn, kích thích tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, nâng cao kiến thức xã hội, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ, khuyến khích học sinh lưu giữ thói quen viết thư truyền thống, một hình thức để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm cho người gửi và người nhận.

          Đối tượng dự thi là tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2017).

          Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 1.000 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (112815), ngoài bì thư cần ghi rõ: Dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 47 (2018).

          Địa chỉ nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội – 112815.

          Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tập hợp tất cả bài thi của học sinh trường mình gửi về Bưu điện huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Bưu điện huyện, thị xã, thành phố tổng hợp bài, đóng dấu hủy tem gửi về địa chỉ trên.

          Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 20/10/2017 đến 10/3/2018 (theo dấu bưu điện).

          Thể lệ cuộc thi và nội dung kế hoạch xem chi tiết tại đây.

DDT