Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

(11/16/2017 9:38:03 AM)
 
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 3: Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung.

 Nội dung: Mua sắm, lắp đặt thiết bị tường lửa và hệ thống thiết bị tường lửa tập trung.

Thuộc dự án: Tăng cường an toàn, an ninh thông tin mạng cho các cơ quan nhà nước.

Văn bản phê duyệt: 109/QĐ-STTTT ngày 13/11/2017, ông Huỳnh Thanh Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 7.876.440.000 đồng.

Giá trúng thầu: 7.697.840.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn thông Vi Na.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.