Tập huấn triển khai IPv6 nâng cao

(10/18/2017 11:58:44 AM)
 
Sáng ngày 17/10/2017, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp tập huấn triển khai IPv6 nâng cao cho 45 học viên là công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đến dự và phát biểu khai giảng lớp tập huấn có Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hữu Phục.

 Lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức nâng cao cho công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp viễn thông đang hoạt động trên địa bàn tỉnh về IPv6, tạo tiền đề cho việc triển khai IPv6 tại tỉnh Đồng Tháp nói riêng và mạng internet Việt Nam nói chung.

Trong 03 ngày học, các học viên được truyền đạt, cung cấp những kinh nghiệm, kiến thức bổ ích về địa chỉ IPv6, hoạt động của IPv6; các thủ tục trong địa chỉ IPv6: ICPMv6 và Neighbors Discovery; tự động cấu hình địa chỉ không trạng thái của IPv6... Ngoài ra, còn có 01 buổi tọa đàm chuyên đề triển khai ứng dụng IPv6 trong mạng, dịch vụ của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Các học viên được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

DDT