Thông báo mời thầu dự án: Lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1

(8/11/2017 8:14:29 AM)
 
TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 4: Cung cấp, lắp đặt 01 màn hình điện tử Led 12m2, 06 bảng điện tử 10m2, 04 bảng điện tử 06m2, các phụ kiện đồng bộ và trung tâm điều khiển tập trung.

             Nội dung: Lắp đặt 01 màn hình điện tử Led 12m2; 06 bảng điện tử 10m2, 04 bảng điện tử 06m2, các phụ kiện đồng bộ và trung tâm điều khiển tập trung.

Thuộc dự án: Lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 1.

Nguồn vốn: Ngân sách cấp tỉnh.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)

Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 15/8/2017 đến 14 giờ 30 phút, ngày 25/8/2017 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 25/8/2017.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 09/8/2017.