Thông báo mời thầu dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở

(7/1/2015 8:33:48 AM)
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công và lắp đặt trụ anten (bao gồm thiết bị) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở.

 Nội dung: Thi công và lắp đặt trụ anten (bao gồm thiết bị). 

Thuộc dự án: Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở.

Nguồn vốn: Ngân sách cấp tỉnh và Ngân sách cấp huyện.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi một túi hồ sơ. (Gói thầu này chỉ giành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ ngày 03/7/2015 đến 14 giờ ngày  13/7/2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT

Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 13/7/2015

Thông báo có hiệu lực từ ngày 01/7/2015