Thông báo tiếp tục bán hố sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu

(6/24/2015 3:48:39 PM)
 
Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Đầu tư thiết bị đài truyền thanh (12 huyện, thị xã, thành phố và 5 đồn biên phòng).

          - Nội dung: Đầu tư máy quay phim, máy phát sóng và thiết bị phát thanh.

          - Thuộc dự án: Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở.

- Nguồn vốn: Ngân sách cấp tỉnh.

- Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2015 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp số 12 Đường Trần Phú-Phường 1-TP Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)

- Thời gian đóng thầu: 14 giờ ngày 30/6/2015

- Thông báo có hiệu lực từ ngày 25/6/2015