CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng 3 năm 2020
Ký hiệu 169/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 16-03-2020
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm Dinh huong tuyen truyen thang 3.pdf