CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng thông tin tuyên truyền tháng 02 năm 2020
Ký hiệu 75/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 12-02-2020
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm Dinh huong thang 02.pdf