CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc tạo tài khoản thực hiện phần mềm một cửa điện tử
Ký hiệu 72/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 10-02-2020
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm cvtaotk.pdf