CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 01 năm 2020
Ký hiệu 19/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 09-01-2020
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm Dinh huong tuyen truyen thang 01.pdf