CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
Ký hiệu 04/BC-STTTT
Ngày ban hành 08-01-2020
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm BC QT NAM 2019.pdf