CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
Ký hiệu 20/BC-STTTT
Ngày ban hành 10-01-2020
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm 20-CV-2020.signed.pdf
Bieu 1A,2A (1).xls