CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Báo cáo công tác quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông năm 2019, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của ngành năm 2020
Ký hiệu 02/BC-STTTT
Ngày ban hành 08-01-2020
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm Bao cao tong ket 2019.pdf
phuluc dinh kem.rar