CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v cung cấp số liệu phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2019
Ký hiệu 787/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 19-11-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 787-CV-2019.signed.pdf
Phu luc.rar