CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 11 năm 2019
Ký hiệu 768/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 14-11-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 768-CV-2019.signed.pdf