CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản cử công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiển soát thủ tục hành chính
Ký hiệu 632/STTTT-VP
Ngày ban hành 02-10-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 632-CV-2019.signed.pdf