CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc tháo dỡ cáp viễn thông treo trên cột điện lực không đúng quy định
Ký hiệu 626/STTTT-BCVT
Ngày ban hành 27-09-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 626-CV-2019.signed.pdf