CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 và Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019
Ký hiệu 579/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 03-09-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 579-CV-2019.signed.pdf
TL.rar