CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Báo cáo Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng năm 2019
Ký hiệu 206/BC-STTTT
Ngày ban hành 06-09-2019
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm 206-BC-2019.signed.pdf