CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 9 năm 2019
Ký hiệu 585/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 06-09-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 585-CV-2019.signed.pdf