CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v góp ý dự thảo dự thảo Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Ký hiệu 533/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 13-08-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 533-CV-2019.signed.pdf