CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 8 năm 2019
Ký hiệu 517/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 05-08-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 517-CV-2019.signed.pdf