CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2019
Ký hiệu 152/BC-STTTT
Ngày ban hành 08-07-2019
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm 152-BC-2019.signed.pdf