CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 7 năm 2019
Ký hiệu 453/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 08-07-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 453-CV-2019.signed.pdf