CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Việt Nam ICT index) năm 2019
Ký hiệu 450/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 05-07-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 450-CV-2019.signed.pdf
Phu luc thu thap so lieu.rar